පසුගිය වසරේ (2019) පැවති දකුණු ආසියානු මලල ක්‍රීඩා උළෙල නිමා වූයේ මෙරට මලල ක්‍රීඩාවට දශකයකට පමණ පසු දකුණු ආසියානු මලල ක්‍රීඩා පිටියේ ලැබූ ඉහළම ජයග්‍රහණය ලබමින් ක්‍රීඩා උළෙලේ මලල ක්‍රීඩා ශූරයන් ලෙස අභිෂේක ලබමිනි. ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා සහභාගි වීමට නේපාලය බලා පිටත් වූ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් රැසක් අසනීපවලට ගොදුරු වීම, ශීත…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පසුගිය වසරේ (2019) පැවති දකුණු ආසියානු මලල ක්‍රීඩා උළෙල නිමා වූයේ මෙරට මලල ක්‍රීඩාවට දශකයකට පමණ පසු දකුණු ආසියානු මලල ක්‍රීඩා පිටියේ ලැබූ ඉහළම ජයග්‍රහණය ලබමින් ක්‍රීඩා උළෙලේ මලල ක්‍රීඩා ශූරයන් ලෙස අභිෂේක ලබමිනි. ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා සහභාගි වීමට නේපාලය බලා පිටත් වූ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් රැසක් අසනීපවලට ගොදුරු වීම, ශීත…