මෙරට කෙටිදුර ධාවන නාමය ජාත්‍යන්තර තලයට රැගෙන යමින් පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය යොවුන් රන් පදක්කම් ත්‍රිත්වයක් මෙන්ම ජාත්‍යන්තර තලයේ ජයග්‍රහණ රැසක් මෙරටට දිනා දෙන්නට ශෙහාන් අඹේපිටිය සමත් විය. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට මහත් ළැදියාවක් දැක්වූ පවුල් පසුබිමක ඔහු හැදී වැඩුනත්, ක්‍රීඩාවට යොමු වීමට මහත් මැලිකමක් දැක්වූ ශෙහාන් අහම්බෙන් හිමි වූ අවස්ථාවක් නිසාවෙන් පාසලේ නිවාසාන්තර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මෙරට කෙටිදුර ධාවන නාමය ජාත්‍යන්තර තලයට රැගෙන යමින් පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය යොවුන් රන් පදක්කම් ත්‍රිත්වයක් මෙන්ම ජාත්‍යන්තර තලයේ ජයග්‍රහණ රැසක් මෙරටට දිනා දෙන්නට ශෙහාන් අඹේපිටිය සමත් විය. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට මහත් ළැදියාවක් දැක්වූ පවුල් පසුබිමක ඔහු හැදී වැඩුනත්, ක්‍රීඩාවට යොමු වීමට මහත් මැලිකමක් දැක්වූ ශෙහාන් අහම්බෙන් හිමි වූ අවස්ථාවක් නිසාවෙන් පාසලේ නිවාසාන්තර…