පසුගිය සැප්තැම්බර් මාසයේ ජර්මනියේ පැවති මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියක දී මීටර් 100 ඉසව්ව තත්පර 10.16ක කාලයකින් අවසන් කරමින් එම ඉසව්වේ ජාතික මෙන්ම දකුණු ආසියානු වාර්තාව බිඳ හෙළීමට සමත් වෙමින් ජාත්‍යන්තර කෙටිදුර ධාවන පිටියේ මේ දිනවල ඉතා කැපී පෙනෙන දස්කම් දැක්වීමට සමත් වූ ඔහු නමින් යුපුන් ප්‍රියදර්ශන අබේකෝන් ය. 1994 පන්නල දී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පසුගිය සැප්තැම්බර් මාසයේ ජර්මනියේ පැවති මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියක දී මීටර් 100 ඉසව්ව තත්පර 10.16ක කාලයකින් අවසන් කරමින් එම ඉසව්වේ ජාතික මෙන්ම දකුණු ආසියානු වාර්තාව බිඳ හෙළීමට සමත් වෙමින් ජාත්‍යන්තර කෙටිදුර ධාවන පිටියේ මේ දිනවල ඉතා කැපී පෙනෙන දස්කම් දැක්වීමට සමත් වූ ඔහු නමින් යුපුන් ප්‍රියදර්ශන අබේකෝන් ය. 1994 පන්නල දී…