කොරෝනා නිසාවෙන් නැවතුන දේශීය ක්‍රීඩා පිටිය

202

COVID-19 එසේත් නොමැති නම් කොරෝනා වසංගතය නිසාවෙන් මුළු මහත් ලෝක වාසීන් මහත් පීඩාවකට පත්ව ඇත. චීනයේ වූහාන් ප්‍රාන්තයෙන් ආරම්භ වෙමින් ලොව පුරා ඉතා සීඝ්‍රයෙන් පැතිර ගිය මෙම වසංගත තත්වය නිසාවෙන් සෑම රටකටම පාහේ සෞඛ්‍ය ගැටළු මෙන්ම විශාල ආර්ථික පරිහානියකට පවා මුහුණ දීමට සිදුව ඇත.  මෙම වෛරසය පිළිබඳව දැනගැනීමෙන් පසුද වසරකට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

COVID-19 එසේත් නොමැති නම් කොරෝනා වසංගතය නිසාවෙන් මුළු මහත් ලෝක වාසීන් මහත් පීඩාවකට පත්ව ඇත. චීනයේ වූහාන් ප්‍රාන්තයෙන් ආරම්භ වෙමින් ලොව පුරා ඉතා සීඝ්‍රයෙන් පැතිර ගිය මෙම වසංගත තත්වය නිසාවෙන් සෑම රටකටම පාහේ සෞඛ්‍ය ගැටළු මෙන්ම විශාල ආර්ථික පරිහානියකට පවා මුහුණ දීමට සිදුව ඇත.  මෙම වෛරසය පිළිබඳව දැනගැනීමෙන් පසුද වසරකට…