පොඩි වයසෙන් ලොකු හපන්කම් පෙන්නපු ශෙලින්ඩා

374

සුසන්තිකා සහ දමයන්ති දර්ෂාගෙන් පසුව ජාත්‍යන්තර කෙටිදුර ධාවන පිටියේ මෙරට කාන්තා නාමය ඉහළින්ම තැබීමට සමත් වෙමින්, ලෝක මලල ක්‍රීඩා පිටියේ ද ඉතා සාර්ථක දස්කම් දැක්වීමට ශෙලින්ඩා ජැන්සන් නම් අපේ කතා නායිකාව සමත් වූවාය. මෙරට ක්‍රීඩාවට සෑමවිටම ජාත්‍යන්තර තලයේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් දායාද කරන සුන්දර කන්ද උඩරටින්, 2001 මාර්තු 16 වැනිදා උපත…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සුසන්තිකා සහ දමයන්ති දර්ෂාගෙන් පසුව ජාත්‍යන්තර කෙටිදුර ධාවන පිටියේ මෙරට කාන්තා නාමය ඉහළින්ම තැබීමට සමත් වෙමින්, ලෝක මලල ක්‍රීඩා පිටියේ ද ඉතා සාර්ථක දස්කම් දැක්වීමට ශෙලින්ඩා ජැන්සන් නම් අපේ කතා නායිකාව සමත් වූවාය. මෙරට ක්‍රීඩාවට සෑමවිටම ජාත්‍යන්තර තලයේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් දායාද කරන සුන්දර කන්ද උඩරටින්, 2001 මාර්තු 16 වැනිදා උපත…