දෛවයට අභියෝග කළ ඇමරිකානු කෙටි දුර ශූරිය

545
Wilma Rudolph
 

ඔබේ ක්‍රීඩා දිවිය තුල ඔලිම්පික් පදක්කමක් දිනා ගැනීමට ඔබට හැකි වූවා නම් එය ඔබේ ප්‍රධාන සිහිනයක් යථාර්ථයක් වූවා විය හැකියි. එය හුදෙක් එක් ඔලිම්පික් පදක්කමකට පමණක් සීමා නොවී රන් පදක්කම් තුනක් දක්වා වැඩි කරගැනීමට හැකි නම්, ඔබ අවිවාදයෙන් තොරව මෙලොව බිහි වූ ශ්‍රේෂ්ඨතම ක්‍රීඩකයෙක් විය යුතුයි. එසේ නමුත් ඔබ මේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඔබේ ක්‍රීඩා දිවිය තුල ඔලිම්පික් පදක්කමක් දිනා ගැනීමට ඔබට හැකි වූවා නම් එය ඔබේ ප්‍රධාන සිහිනයක් යථාර්ථයක් වූවා විය හැකියි. එය හුදෙක් එක් ඔලිම්පික් පදක්කමකට පමණක් සීමා නොවී රන් පදක්කම් තුනක් දක්වා වැඩි කරගැනීමට හැකි නම්, ඔබ අවිවාදයෙන් තොරව මෙලොව බිහි වූ ශ්‍රේෂ්ඨතම ක්‍රීඩකයෙක් විය යුතුයි. එසේ නමුත් ඔබ මේ…