ඔලිම්පික් ඉතිහාසය වෙනස් කළ සුපිරි දිගුදුර ධාවකයා

453
Billy Mills Olympic Story
 

ඒ 1964 වසරේ ගිම්හානයයි, රටවල් 82ක් නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 1,000කට අධික පිරිසක් ජපානයේ ටෝකියෝ නුවරට රැස්ව සිටියේ එවර ගිම්හාන ඔලිම්පික් උළෙල සඳහා සහභාගි වීමටයි.  තරගාවලියේ මලල ක්‍රීඩා ඉසව් ආරම්භයෙන් පසු බොහෝ දෙනාගේ අවධානය දිනා ගත් ඉසව්වක් වූ මීටර් 10,000 ඉසව්ව ඇරඹීමට සියලු කටයුතු සූදානම්ව පැවති අතර එවර තරගාවලියේ මීටර්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඒ 1964 වසරේ ගිම්හානයයි, රටවල් 82ක් නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 1,000කට අධික පිරිසක් ජපානයේ ටෝකියෝ නුවරට රැස්ව සිටියේ එවර ගිම්හාන ඔලිම්පික් උළෙල සඳහා සහභාගි වීමටයි.  තරගාවලියේ මලල ක්‍රීඩා ඉසව් ආරම්භයෙන් පසු බොහෝ දෙනාගේ අවධානය දිනා ගත් ඉසව්වක් වූ මීටර් 10,000 ඉසව්ව ඇරඹීමට සියලු කටයුතු සූදානම්ව පැවති අතර එවර තරගාවලියේ මීටර්…