ශ්‍රී ලංකා යෞවනයින් සුදුසුකම් ලබා ගැනීමෙන්ම ඉවතට

151
Photo Credit - AFC

වයස අවුරුදු 19න් පහළ ආසියානු පාපන්දු ශූරතාවලිය සඳහා පැවති සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ තරගාවලිය යටතේ ශ්‍රී ලංකාව සහ බංග්ලාදේශය අතර ටජිකිස්ථානයේ හිසොර් ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවති තරගය ගෝල 4-0ක් වශයෙන් ජයග්‍රහණය කරමින් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම තරගාවලිය ජයග්‍රාහීව අවසන් කරන්නට සමත් විය. ශ්‍රී ලංකාවට තවත් පරාජයක් 2018 වසර සඳහා වන වයස අවුරුදු 19න් පහළ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වයස අවුරුදු 19න් පහළ ආසියානු පාපන්දු ශූරතාවලිය සඳහා පැවති සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ තරගාවලිය යටතේ ශ්‍රී ලංකාව සහ බංග්ලාදේශය අතර ටජිකිස්ථානයේ හිසොර් ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවති තරගය ගෝල 4-0ක් වශයෙන් ජයග්‍රහණය කරමින් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම තරගාවලිය ජයග්‍රාහීව අවසන් කරන්නට සමත් විය. ශ්‍රී ලංකාවට තවත් පරාජයක් 2018 වසර සඳහා වන වයස අවුරුදු 19න් පහළ…