මලල ක්‍රීඩා පිටියේ බිහි වූ වේගවත්ම මිනිසුන්

212
 

ලොව වේගවත්ම ඉසව්ව එසේත් නොමැති නම් මලල ක්‍රීඩා පිටියේ වේගවත්ම ඉසව්ව ලෙස සැලකෙන මීටර් 100 ඉසව්වේ කැපී පෙනෙන දක්ෂතා වාර්තා කරමින් ජයග්‍රහණය දිනා ගන්නා ක්‍රීඩකයන් ලොව වේගවත්ම මිනිසා යන අනුවර්තීය නාමයෙන් පිදුම් ලබයි. මලල ක්‍රීඩා පිටියේ වේගවත්ම ක්‍රීඩකයින් පිළිබඳව කතා බහ කිරීමේ දී අවිවාදයෙන්ම සැමගේම සිතට පැමිණෙන්නේ, කෙටි දුර ධාවන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ලොව වේගවත්ම ඉසව්ව එසේත් නොමැති නම් මලල ක්‍රීඩා පිටියේ වේගවත්ම ඉසව්ව ලෙස සැලකෙන මීටර් 100 ඉසව්වේ කැපී පෙනෙන දක්ෂතා වාර්තා කරමින් ජයග්‍රහණය දිනා ගන්නා ක්‍රීඩකයන් ලොව වේගවත්ම මිනිසා යන අනුවර්තීය නාමයෙන් පිදුම් ලබයි. මලල ක්‍රීඩා පිටියේ වේගවත්ම ක්‍රීඩකයින් පිළිබඳව කතා බහ කිරීමේ දී අවිවාදයෙන්ම සැමගේම සිතට පැමිණෙන්නේ, කෙටි දුර ධාවන…