මැදි දුර පිටියේ දක්ෂතා දක්වන “උඩුදුම්බර අයිය – නගෝ”

204

නකල්ස් කඳු වැටිය පේන මානයේ පිහිටි උඩුදුම්බර ග්‍රාමය මේ අයිය – නගෝලගෙ ජීවන පරිසරය. තිදෙනෙක්ගෙන් යුත් පවුලේ වැඩිමලා වුනේ හර්ෂ කරුණාරත්න, ඊට පස්සෙ තරුෂි කරුණාරත්න. මේ දෙන්නම ශ්‍රී ලාංකේය මලල ක්‍රීඩා කෙලිබිමේ මීටර් 800 ඉසව්වෙන් උපන් හපන්කම් දක්වන්නෝ. මුලින්ම අපේ කතා නායිකාව වුනේ තරුෂි. මීටර් 800 ඉසව්වෙන් තවමත් ශ්‍රී ලංකා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

නකල්ස් කඳු වැටිය පේන මානයේ පිහිටි උඩුදුම්බර ග්‍රාමය මේ අයිය – නගෝලගෙ ජීවන පරිසරය. තිදෙනෙක්ගෙන් යුත් පවුලේ වැඩිමලා වුනේ හර්ෂ කරුණාරත්න, ඊට පස්සෙ තරුෂි කරුණාරත්න. මේ දෙන්නම ශ්‍රී ලාංකේය මලල ක්‍රීඩා කෙලිබිමේ මීටර් 800 ඉසව්වෙන් උපන් හපන්කම් දක්වන්නෝ. මුලින්ම අපේ කතා නායිකාව වුනේ තරුෂි. මීටර් 800 ඉසව්වෙන් තවමත් ශ්‍රී ලංකා…