බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් නායකයාට කොරෝනා

176
 

බංග්ලාදේශ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායක Mominul Haque හට COVID-19 වෛරසය වැළඳී ඇතැයි බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය අද (10) දින නිවේදනය කළේය.  Mominul හට සුළු වශයෙන් රෝග ලක්ෂණ පැවත ඇති අතර පසුගිය සඳුඳා ඔහුව COVID-19 පරීක්ෂණයකට භාජනය කර තිබේ. මෙම මාධ්‍ය නිවේදනය නිකුත් කර තිබුනේ එහි ප්‍රතිඵල ලැබීමෙන් පසුවය.  තවත් ක්‍රිකට්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

බංග්ලාදේශ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායක Mominul Haque හට COVID-19 වෛරසය වැළඳී ඇතැයි බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය අද (10) දින නිවේදනය කළේය.  Mominul හට සුළු වශයෙන් රෝග ලක්ෂණ පැවත ඇති අතර පසුගිය සඳුඳා ඔහුව COVID-19 පරීක්ෂණයකට භාජනය කර තිබේ. මෙම මාධ්‍ය නිවේදනය නිකුත් කර තිබුනේ එහි ප්‍රතිඵල ලැබීමෙන් පසුවය.  තවත් ක්‍රිකට්…