සාන්ත ආනාවරුන්ගේ බලාපොරොත්තුව සුන්වේ

900

කුරුණෑගල සාන්ත ආනා සහ මලියදේව විද්‍යාලාන්තර වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරග ඉතිහාසයේ මෙතෙක් හිමිව නොමැති ජයග්‍රාහී උණුසුම ලබා ගැනීමේ වැඩි වාසි මෙවර තරගයේ දී සාන්ත ආනාවරුන් සතු වූවද, මලියදේව ක්‍රීඩකයන්ගේ වාසනාවත්, නායක දුලාජ් රණතුංගගේ සටන්කාමී දෙවැනි ඉනිමත් හේතුවෙන් ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණය තවත් වසරටත් කල් දැමුණි. ඇතුගල්පුර සටනේ පළමු දිනයේ වැඩි ගෞරවය සාන්ත…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කුරුණෑගල සාන්ත ආනා සහ මලියදේව විද්‍යාලාන්තර වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරග ඉතිහාසයේ මෙතෙක් හිමිව නොමැති ජයග්‍රාහී උණුසුම ලබා ගැනීමේ වැඩි වාසි මෙවර තරගයේ දී සාන්ත ආනාවරුන් සතු වූවද, මලියදේව ක්‍රීඩකයන්ගේ වාසනාවත්, නායක දුලාජ් රණතුංගගේ සටන්කාමී දෙවැනි ඉනිමත් හේතුවෙන් ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණය තවත් වසරටත් කල් දැමුණි. ඇතුගල්පුර සටනේ පළමු දිනයේ වැඩි ගෞරවය සාන්ත…