ටිම් පේන්, ඕස්ට්‍රේලියානු වේදනාව නිවාවිද?

661
@newsapi.com.au

2018 මාර්තු 29 වැනි දිනය ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් ඉතිහාසය කඳුලින් තෙත් කළ දිනයකි. ඕස්ට්‍රේලියානුවන් පමණක් නොව මුළුමහත් ලෝක ක්‍රිකට් ප්‍රජාවම ලොව අංක එකේ ටෙස්ට් පිතිකරු කඳුළු සලනු දැක සංවේගයට පත්විය. එහෙත් මේ සියලු දුක් කම්කටොළු නිමා කිරීමේ වගකීම එක් ක්‍රීඩකයෙකුට හිමිව තිබේ. ඒ ඕස්ට්‍රේලියානු නව නායක ටිම් පේන් ය. ඕස්ට්‍රේලියාවේ 46…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2018 මාර්තු 29 වැනි දිනය ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් ඉතිහාසය කඳුලින් තෙත් කළ දිනයකි. ඕස්ට්‍රේලියානුවන් පමණක් නොව මුළුමහත් ලෝක ක්‍රිකට් ප්‍රජාවම ලොව අංක එකේ ටෙස්ට් පිතිකරු කඳුළු සලනු දැක සංවේගයට පත්විය. එහෙත් මේ සියලු දුක් කම්කටොළු නිමා කිරීමේ වගකීම එක් ක්‍රීඩකයෙකුට හිමිව තිබේ. ඒ ඕස්ට්‍රේලියානු නව නායක ටිම් පේන් ය. ඕස්ට්‍රේලියාවේ 46…