ශ්‍රී ලංකා සංචාරය අවසන් වන තෙක් Jon Lewis කාලය දීර්ඝ කරයි

567

බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ වර්තමාන පිතිකරණ පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කරන Jon Lewisගේ සේවා ගිවිසුම් කාලය මෙම මාසයේ පැවැත්වීමට නියමිතව ඇති ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරය අවසන් වන තෙක් දීර්ඝ කිරීමට තීරණය කළ බව බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් ප්‍රධානී Nizamuddin Chowdhury ප්‍රකාශ කර සිටියා. “අපි ඔහුගේ ගිවිසුම් කාලය ශ්‍රී ලංකා සංචාරය වන තෙක් දීර්ඝ කරලා තියෙන්නේ,…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ වර්තමාන පිතිකරණ පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කරන Jon Lewisගේ සේවා ගිවිසුම් කාලය මෙම මාසයේ පැවැත්වීමට නියමිතව ඇති ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරය අවසන් වන තෙක් දීර්ඝ කිරීමට තීරණය කළ බව බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් ප්‍රධානී Nizamuddin Chowdhury ප්‍රකාශ කර සිටියා. “අපි ඔහුගේ ගිවිසුම් කාලය ශ්‍රී ලංකා සංචාරය වන තෙක් දීර්ඝ කරලා තියෙන්නේ,…