කොරෝනා බිය මැද IPL තවදුරටත් ඉදිරියට

510
 

ඉන්දියාවේ Maharashtra ප්‍රාන්තයට වැඩි බලපෑම් එල්ල කරමින් නැවත හිස එසවූ කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් එම ප්‍රාන්ත බලධාරීන් සංචරණ නීති පැනවූවත් මෙවර IPL තරගාවලිය සඳහා සහභාගි වන කණ්ඩායම් ඊයේ (04) මුම්බායි නගරයේ ස්ථාන කිහිපයක පුහුණුවිම් කටයුතු සිදුකර තිබුණා. කොරෝනා ආසාදන වාර්තා වීම් දැඩි ලෙස ඉහළ යාම නිසාවෙන් Maharashtra ප්‍රාන්ත රජය දැඩි සීමා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඉන්දියාවේ Maharashtra ප්‍රාන්තයට වැඩි බලපෑම් එල්ල කරමින් නැවත හිස එසවූ කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් එම ප්‍රාන්ත බලධාරීන් සංචරණ නීති පැනවූවත් මෙවර IPL තරගාවලිය සඳහා සහභාගි වන කණ්ඩායම් ඊයේ (04) මුම්බායි නගරයේ ස්ථාන කිහිපයක පුහුණුවිම් කටයුතු සිදුකර තිබුණා. කොරෝනා ආසාදන වාර්තා වීම් දැඩි ලෙස ඉහළ යාම නිසාවෙන් Maharashtra ප්‍රාන්ත රජය දැඩි සීමා…