ඩයලොග් ජනාධිපති රන් කුසලාන වොලිබෝල් ශූරතාවයට සියල්ල සූදානම්

190

ඩයලොග් ආසිආටා පී. එල්. සී. අනුග්‍රහයෙන් 13 වන වරටත් පැවැත්වෙන ජනාධිපති රන් කුසලාන වොලිබෝල් තරගාවලියේ මාධ්‍ය හමුව ඊයේ (24) කොළඹ නවලෝක ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විය. විද්‍යාරතන, ද මැසනොද්, පද්මාවතී, කුරුවාමුල්ල හා ලුම්බිණි ශූරතා දිනයි රාජකීය විද්‍යාලය විසින් 12 වැනි වරටත් සංවිධානය කරන ලද බස්නාහිර පළාත් වොලිබෝල් .. මාධ්‍ය හමුව ශ්‍රී ලංකා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඩයලොග් ආසිආටා පී. එල්. සී. අනුග්‍රහයෙන් 13 වන වරටත් පැවැත්වෙන ජනාධිපති රන් කුසලාන වොලිබෝල් තරගාවලියේ මාධ්‍ය හමුව ඊයේ (24) කොළඹ නවලෝක ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විය. විද්‍යාරතන, ද මැසනොද්, පද්මාවතී, කුරුවාමුල්ල හා ලුම්බිණි ශූරතා දිනයි රාජකීය විද්‍යාලය විසින් 12 වැනි වරටත් සංවිධානය කරන ලද බස්නාහිර පළාත් වොලිබෝල් .. මාධ්‍ය හමුව ශ්‍රී ලංකා…