20න් පහල ක්‍රීඩකයින් තරග දෙකක් ජය ගනී

416

ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 20න් පහල පිරිමි කණ්ඩායම තමන් තරග වදින C කාණ්ඩයේ තරග දෙකම ජය ගනිමින් 19 වන ආසියානු පිරිමි වොලිබෝල් ශූරතාවට සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගන්නා ලදි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සිය පළමු තරගයේ දී කසකස්තාන කණ්ඩායම පරාජය කළ අතර දෙවන තරගයේ දී ඕස්ට්‍රේලියාව ද පරාජය කරමින් C කාණ්ඩයේ පළමු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 20න් පහල පිරිමි කණ්ඩායම තමන් තරග වදින C කාණ්ඩයේ තරග දෙකම ජය ගනිමින් 19 වන ආසියානු පිරිමි වොලිබෝල් ශූරතාවට සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගන්නා ලදි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සිය පළමු තරගයේ දී කසකස්තාන කණ්ඩායම පරාජය කළ අතර දෙවන තරගයේ දී ඕස්ට්‍රේලියාව ද පරාජය කරමින් C කාණ්ඩයේ පළමු…