ජාතික ක්‍රීඩාවෙන් ආසියාව ජය ගැනීමට බහරේන් යන ශ්‍රී ලංකා යෞවනයන්

96

ආසියානු කනිෂ්ඨ (පිරිමි) වයස අවුරුදු 20න් පහළ වොලිබෝල් තරගාවලිය මෙවර බහරේන් හිදී පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇත. තරගාවලිය මෙම මස 21 වැනිදා සිට 28 වැනිදා දක්වා බහරේන් හී අගනුවර වන මනමා නගරයේ දී පැවැත්වේ. මේ වසරේ දී ශූරතාවය සඳහා රටවල් 24ක් තරග වදින අතර මෙහි ශූරතාවය හා අනුශූරතාවය දිනා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ආසියානු කනිෂ්ඨ (පිරිමි) වයස අවුරුදු 20න් පහළ වොලිබෝල් තරගාවලිය මෙවර බහරේන් හිදී පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇත. තරගාවලිය මෙම මස 21 වැනිදා සිට 28 වැනිදා දක්වා බහරේන් හී අගනුවර වන මනමා නගරයේ දී පැවැත්වේ. මේ වසරේ දී ශූරතාවය සඳහා රටවල් 24ක් තරග වදින අතර මෙහි ශූරතාවය හා අනුශූරතාවය දිනා…