ධනංජය ලක්ෂාන්ට T10 ඉල්ලමක්

අබුඩාබි T10 ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2021

1655

ශ්‍රී ලංකා නැගී එන යොවුන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ධනංජය ලක්ෂාන් හට අබුඩාබි T10 ක්‍රිකට් තරගාවලියේ Northern Warriors නියෝජනය කිරීම සඳහා වරම් ලැබී තිබෙනවා. වයස අවුරුදු 22ක් වන තුන් ඉරියව් දස්කම් දක්වන ධනංජය ලක්ෂාන් නිමා වූ`LPL ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දක්ෂතම නැගී එන ක්‍රීඩකයා බවට පත්වෙමින් Galle Gladiators අවසන් මහා තරගය දක්වා රැගෙන ආවේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා නැගී එන යොවුන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ධනංජය ලක්ෂාන් හට අබුඩාබි T10 ක්‍රිකට් තරගාවලියේ Northern Warriors නියෝජනය කිරීම සඳහා වරම් ලැබී තිබෙනවා. වයස අවුරුදු 22ක් වන තුන් ඉරියව් දස්කම් දක්වන ධනංජය ලක්ෂාන් නිමා වූ`LPL ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දක්ෂතම නැගී එන ක්‍රීඩකයා බවට පත්වෙමින් Galle Gladiators අවසන් මහා තරගය දක්වා රැගෙන ආවේ…