ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පුහුණු මණ්ඩලයට අලුත් සාමාජිකයෙක්

295

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන පුහුණු අංශයේ ශාරීරික යෝග්‍යතා කාර්යය සාධන කළමනාකරු වශයෙන් දකුණු අප්‍රිකානු ජාතික Grant Luden මහතා පත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පියවර ගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව Grant Ludenගේ සේවය අද (11) සිට බලපැවැත්වෙනු ඇත. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ ශාරීරික ශක්තිය වර්ධනය කිරීම වෙනුවෙන් මේ මහතාගේ සේවය ලබාගෙන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන පුහුණු අංශයේ ශාරීරික යෝග්‍යතා කාර්යය සාධන කළමනාකරු වශයෙන් දකුණු අප්‍රිකානු ජාතික Grant Luden මහතා පත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පියවර ගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව Grant Ludenගේ සේවය අද (11) සිට බලපැවැත්වෙනු ඇත. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ ශාරීරික ශක්තිය වර්ධනය කිරීම වෙනුවෙන් මේ මහතාගේ සේවය ලබාගෙන…