සත් සාමාජික තරඟාවලියේ දෙවන අදියරට වෙනස්කම් තුනක්

248
Asia-Rugby-Sevens-2nd-Leg

ආසියනු සත් සාමාජික තරඟාවලියේ දෙවන අදියර මේ සති අන්තයේ දකුණු කොරියාවේ දී ආරම්භ වේ. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මීට සති දෙකකට ඉහතදි හොන්ග් කොන්ග් හී පැවති පලමු අදියරේ දී දෙවන ස්ථානය ලබාගත් අතර තරඟාවලියේ අවසන් අදියර ඔක්තොම්බර් මස 15 සහ 16 යන දින වල කොළඹ දී පැවැත්වෙනු ඇත. පසුගිය ලිපි: ශ්‍රී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ආසියනු සත් සාමාජික තරඟාවලියේ දෙවන අදියර මේ සති අන්තයේ දකුණු කොරියාවේ දී ආරම්භ වේ. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මීට සති දෙකකට ඉහතදි හොන්ග් කොන්ග් හී පැවති පලමු අදියරේ දී දෙවන ස්ථානය ලබාගත් අතර තරඟාවලියේ අවසන් අදියර ඔක්තොම්බර් මස 15 සහ 16 යන දින වල කොළඹ දී පැවැත්වෙනු ඇත. පසුගිය ලිපි: ශ්‍රී…