සීතල අතරින් සෙනිරු සහ ඩිලාන් ඉදිරියට එති

171
Youth Olympic 2018
Image Courtesy - NOCSL

ආර්ජෙන්ටිනාවේ දැන් ක්‍රියාත්මක යූත් ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලේ මලල ක්‍රීඩා ඉසව් යටතේ මීටර 400 බාලක ඉසව්ව නියෝජනය කළ ඩිලාන් බෝගොඩ සහ උස පැනීමේ ඉසව්ව නියෝජනය කළ සෙනිරු අමරසිංහ අදාළ තරග ඉසව්වල ඉදිරි තරග වටය සඳහා සුදුසුකම් ලබමින් ශ්‍රී ලංකාවට කිසියම් බලාපොරොත්තුවක් එක් කිරීමට ඊයේ (11) රාත්‍රියේ දී සමත් වූහ. ජකර්තාවෙන් ශ්‍රී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ආර්ජෙන්ටිනාවේ දැන් ක්‍රියාත්මක යූත් ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලේ මලල ක්‍රීඩා ඉසව් යටතේ මීටර 400 බාලක ඉසව්ව නියෝජනය කළ ඩිලාන් බෝගොඩ සහ උස පැනීමේ ඉසව්ව නියෝජනය කළ සෙනිරු අමරසිංහ අදාළ තරග ඉසව්වල ඉදිරි තරග වටය සඳහා සුදුසුකම් ලබමින් ශ්‍රී ලංකාවට කිසියම් බලාපොරොත්තුවක් එක් කිරීමට ඊයේ (11) රාත්‍රියේ දී සමත් වූහ. ජකර්තාවෙන් ශ්‍රී…