බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයට දින වැටෙයි?

බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය 2021

181

අවස්ථා කිහිපයක දී දින නියමයක් නොමැතිව කල් දැමුණු සංචාරක බංග්ලාදේශය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පැවැත්වීමට නියමිත තරග දෙකකින් හෝ තුනකින් යුත් ටෙස්ට් තරගාවලිය අප්‍රේල් මාසයේ දී පැවැත්වීමට වැඩි ඉඩක් තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා. තරගාවලිය කල් දැමීමට සිදු වූ ප්‍රධාන හේතුවක් බවට පත්වූයේ ක්‍රීඩකයන් දින 14ක් මෙරටට පැමිණීමෙන් පසු නිරෝධායනය විය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

අවස්ථා කිහිපයක දී දින නියමයක් නොමැතිව කල් දැමුණු සංචාරක බංග්ලාදේශය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පැවැත්වීමට නියමිත තරග දෙකකින් හෝ තුනකින් යුත් ටෙස්ට් තරගාවලිය අප්‍රේල් මාසයේ දී පැවැත්වීමට වැඩි ඉඩක් තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා. තරගාවලිය කල් දැමීමට සිදු වූ ප්‍රධාන හේතුවක් බවට පත්වූයේ ක්‍රීඩකයන් දින 14ක් මෙරටට පැමිණීමෙන් පසු නිරෝධායනය විය…