හිටපු ජාතික ශූරිය ඕස්ට්‍රේලියාවේ දී තරග බිමට

143

ශ්‍රී ලංකා හිටපු මිටිය විසි කිරීමේ ශූරියකු වන අයේෂා මධුවන්ති වසරකට පසු මලල ක්‍රීඩා පිටියට පා තබමින් ඕස්ට්‍රේලියාවේ පැවති Victorian Track & Field Championship තරගාවලියට පසුගිය දා සහභාගි විය. ඕස්ට්‍රේලියාවේ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ දින තුනක් පුරාවට පැවති මෙම තරගාවලියේ මිටිය විසිකිරීමේ ඉසව්ව සඳහා සහභාගි වූ අයේෂා එහි දී මීටර් 43.03ක දක්ෂතාවයක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා හිටපු මිටිය විසි කිරීමේ ශූරියකු වන අයේෂා මධුවන්ති වසරකට පසු මලල ක්‍රීඩා පිටියට පා තබමින් ඕස්ට්‍රේලියාවේ පැවති Victorian Track & Field Championship තරගාවලියට පසුගිය දා සහභාගි විය. ඕස්ට්‍රේලියාවේ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ දින තුනක් පුරාවට පැවති මෙම තරගාවලියේ මිටිය විසිකිරීමේ ඉසව්ව සඳහා සහභාගි වූ අයේෂා එහි දී මීටර් 43.03ක දක්ෂතාවයක්…