ග්‍රීසියේ රිටි පැනීමේ ජාතික ශූරිය ලෙස ලාංකික සම්භවයක් සහිත ක්‍රීඩිකාවක්

349
Helen Claudia
Image Courtesy: Helen Claudia Instragram

ශ්‍රී ලාංකීය සම්භවයක් ඇති ග්‍රීක රිටි පැනීමේ ක්‍රීඩිකා Helen Claudia Polak එරට පැවති ගෘහස්ථ තරගාවලියක දී එරට කාන්තා රිටි පැනීමේ ඉසව්වෙහි ජාතික ශූරිය වීමට සමත් විය.  පසුගිය 13 (සෙනසුරාදා) දින ග්‍රීසියේ පැවති Panhellenic ගෘහස්ථ තරගාවලියේ රිටි පැනීමේ ඉසව්වේ මීටර් 4.71ක දස්කමක් දක්වමින් රන් පදක්කම දිනා ගැනීමට ඇය සමත් වූ අතර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලාංකීය සම්භවයක් ඇති ග්‍රීක රිටි පැනීමේ ක්‍රීඩිකා Helen Claudia Polak එරට පැවති ගෘහස්ථ තරගාවලියක දී එරට කාන්තා රිටි පැනීමේ ඉසව්වෙහි ජාතික ශූරිය වීමට සමත් විය.  පසුගිය 13 (සෙනසුරාදා) දින ග්‍රීසියේ පැවති Panhellenic ගෘහස්ථ තරගාවලියේ රිටි පැනීමේ ඉසව්වේ මීටර් 4.71ක දස්කමක් දක්වමින් රන් පදක්කම දිනා ගැනීමට ඇය සමත් වූ අතර…