උස පැනීමෙන් තිවංක නව වාර්තාවකට

Lone Star Conference 2021

97
Ushan Thiwanka

ශ්‍රී ලාංකික මලල ක්‍රීඩකයෙකු වන උෂාන් තිවංක පෙරේරා, ඇමරිකාවේ පැවති 2021 Lone Star Conference තරගාවලියේ උස පැනීම ඉසව්ව සඳහා සහභාගී වී නව ගෘහස්ථ ජාතික වාර්තාවක් පිහිටුවන්නට පසුගිය දා (21) සමත් වුනා.  මේ වන විට ඇමරිකාවේ වාසය කරන තිවංක මෙහි දී මීටර් 2.25 දක්ෂතාවයක් වාර්තා කරමින් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයෙකු මෙම තරගාවලිය තුල…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලාංකික මලල ක්‍රීඩකයෙකු වන උෂාන් තිවංක පෙරේරා, ඇමරිකාවේ පැවති 2021 Lone Star Conference තරගාවලියේ උස පැනීම ඉසව්ව සඳහා සහභාගී වී නව ගෘහස්ථ ජාතික වාර්තාවක් පිහිටුවන්නට පසුගිය දා (21) සමත් වුනා.  මේ වන විට ඇමරිකාවේ වාසය කරන තිවංක මෙහි දී මීටර් 2.25 දක්ෂතාවයක් වාර්තා කරමින් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයෙකු මෙම තරගාවලිය තුල…