යුද හමුදා මලල ක්‍රීඩා උළෙලත් කල් යයි

62
Army Athletic Championship Postponed

මෙම වසරේ මාර්තු මාසයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන යුද හමුදා මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය කොරෝනා වසංගතය මත ජූලි මස දක්වා කල් දැමීමට තීරණය කර ඇත. ශ්‍රී ලංකා ජාතික මලල ක්‍රීඩා සංචිතයේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් රැසක් තරග වදින මෙම තරගාවලිය මෙරට පැවැත්වෙන ප්‍රධානතම ක්‍රීඩා තරගාවලි කිහිපයෙන් එකක් වන අතර කොරෝනා වසංගතය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මෙම වසරේ මාර්තු මාසයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන යුද හමුදා මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය කොරෝනා වසංගතය මත ජූලි මස දක්වා කල් දැමීමට තීරණය කර ඇත. ශ්‍රී ලංකා ජාතික මලල ක්‍රීඩා සංචිතයේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් රැසක් තරග වදින මෙම තරගාවලිය මෙරට පැවැත්වෙන ප්‍රධානතම ක්‍රීඩා තරගාවලි කිහිපයෙන් එකක් වන අතර කොරෝනා වසංගතය…