ගෘහස්ථ ලෝක වාර්තාවක් බිඳ වැටේ

48
Ryan Crouser
Image Courtesy: Getty Images

ඇමරිකාවේ පැවති ගෘහස්ථ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියක දී යගුලිය විසි කිරීමේ ඉසව්වට සහභාගි වූ ඔලිම්පික් ශූර Ryan Crouser එම ඉසව්වේ ගෘහස්ථ ලෝක වාර්තාව බිඳ හෙළීමට සමත් විය. තරගාවලියේ යගුලිය විසි කිරීම ඉසව්වෙහි මුල්ම අවස්ථාවේ දී ම මීටර් 22.82ක දස්කමක් දැක්වීමට ඔහු සමත් වූ අතර එම දුර ප්‍රමාණය වසර 32කට ඉහත දී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඇමරිකාවේ පැවති ගෘහස්ථ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියක දී යගුලිය විසි කිරීමේ ඉසව්වට සහභාගි වූ ඔලිම්පික් ශූර Ryan Crouser එම ඉසව්වේ ගෘහස්ථ ලෝක වාර්තාව බිඳ හෙළීමට සමත් විය. තරගාවලියේ යගුලිය විසි කිරීම ඉසව්වෙහි මුල්ම අවස්ථාවේ දී ම මීටර් 22.82ක දස්කමක් දැක්වීමට ඔහු සමත් වූ අතර එම දුර ප්‍රමාණය වසර 32කට ඉහත දී…