​සචිත්‍ර සහ උදාර ශතක පෙනී පෙනී නතර වේ

191

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League සීමිත පන්දුවාර ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයේ තරගවල දී මුවර්ස්, සී. සී. සී, සැරසන්ස් සහ එස්. එස්. සී. කණ්ඩායම් අවසන් පූර්ව වටය නියෝජනය කිරීමට අද (15) සුදුසුකම් ලබා ගත්තේ ය. අන්තර් සමාජ ක්‍රිකට් පිටියේ පෙරළිකාරී වටය ඇරඹේ ශ්‍රී ලංකා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League සීමිත පන්දුවාර ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයේ තරගවල දී මුවර්ස්, සී. සී. සී, සැරසන්ස් සහ එස්. එස්. සී. කණ්ඩායම් අවසන් පූර්ව වටය නියෝජනය කිරීමට අද (15) සුදුසුකම් ලබා ගත්තේ ය. අන්තර් සමාජ ක්‍රිකට් පිටියේ පෙරළිකාරී වටය ඇරඹේ ශ්‍රී ලංකා…