පළමු පෙළ කාන්තා එක්දින තරගාවලිය ඇරඹෙයි

113
 

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ විසින් සංවිධානය කරනු ලබන අන්තර් සමාජ පළමු පෙළ කාන්තා ක්‍රිකට් තරගාවලිය අද (21) ක්‍රීඩාංගණ 4ක දී ආරම්භ වෙනවා. මේ තරගාවලිය සඳහා කණ්ඩායම් 8ක් සහභාගී වන අතර තරගාවලිය ලීග් ශූරතාවලියක් ලෙසින් පැවැත්වෙනවා. තරග වදින කණ්ඩායම් අතර ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවෙන් සහ ගුවන් හමුදාවෙන් A සහ B වශයෙන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ විසින් සංවිධානය කරනු ලබන අන්තර් සමාජ පළමු පෙළ කාන්තා ක්‍රිකට් තරගාවලිය අද (21) ක්‍රීඩාංගණ 4ක දී ආරම්භ වෙනවා. මේ තරගාවලිය සඳහා කණ්ඩායම් 8ක් සහභාගී වන අතර තරගාවලිය ලීග් ශූරතාවලියක් ලෙසින් පැවැත්වෙනවා. තරග වදින කණ්ඩායම් අතර ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවෙන් සහ ගුවන් හමුදාවෙන් A සහ B වශයෙන්…