මම පිස්සෙක් වගේ කෑම කෑවා ඒ දවස්වල – කෝලි

337
 

Virat Kohli තමන් ශාරීරික වශයෙන් අත්කරගෙන ඇති පරිවර්තනයට හේතු වූ සිදුවීම් දාමය පිළිබඳව පසුගිය දා ඉන්දීය ක්‍රීඩක Mayank Agarwal සමඟ පැවති කතාබහක දී අදහස් පළකර ඇත. Kohli මේ වන විට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ ලෝකයේ සිටින ශාරීරික යෝග්‍යතාවය අතින් ඉහළම ක්‍රීඩකයෙකු බවට පත්ව ඇති නමුත් ඔහු සිය ශාරීරික යෝග්‍යතාවය පවත්වා ගැනීමට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

Virat Kohli තමන් ශාරීරික වශයෙන් අත්කරගෙන ඇති පරිවර්තනයට හේතු වූ සිදුවීම් දාමය පිළිබඳව පසුගිය දා ඉන්දීය ක්‍රීඩක Mayank Agarwal සමඟ පැවති කතාබහක දී අදහස් පළකර ඇත. Kohli මේ වන විට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ ලෝකයේ සිටින ශාරීරික යෝග්‍යතාවය අතින් ඉහළම ක්‍රීඩකයෙකු බවට පත්ව ඇති නමුත් ඔහු සිය ශාරීරික යෝග්‍යතාවය පවත්වා ගැනීමට…