කොරෝනා වසංගත තත්වය නිසා තවත් ක්‍රිකට් තරග රැසක් කොට උඩට

72
 

මේ දිනවල ලොව පුරා මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව තුළ ද වේගයෙන් පැතිරෙමින් යන නව කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය (COVID-19) හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන දේශීය පළමු පෙළ Tier A සහ Tier B තරගාවලිය ඇතුළු තවත් ක්‍රිකට් තරග රැසක්ම අත්හැර දැමීමට ඒ ඒ සංවිධායකයින් තීරණය කර ඇත.  කොරෝනා නිසා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මේ දිනවල ලොව පුරා මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව තුළ ද වේගයෙන් පැතිරෙමින් යන නව කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය (COVID-19) හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන දේශීය පළමු පෙළ Tier A සහ Tier B තරගාවලිය ඇතුළු තවත් ක්‍රිකට් තරග රැසක්ම අත්හැර දැමීමට ඒ ඒ සංවිධායකයින් තීරණය කර ඇත.  කොරෝනා නිසා…