සෆ්රාස්ගේ අනාගතය ගැන පුහුණුකරුගෙන් අනාවැකි

2732
Misbah-Ul-Haq Reveals Sarfaraz Ahmed

ඉදිරියේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙන පාකිස්තානු කණ්ඩායමේ එංගලන්ත තරග සංචාරය සඳහා තරග වදිනු ලබන කණ්ඩායම පිළිබඳව අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම වෙනුවෙන් පාකිස්තානු ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිල Youtube නාලිකාව හරහා ප්‍රධාන පුහුණුකරු මිස්බා උල් හක් සෆ්රාස් අහමඩ්ගේ ඉදිරි ඉරණම ගැන පවසා සිටියා. >> බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේපයි පාකිස්තානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු නායක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඉදිරියේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙන පාකිස්තානු කණ්ඩායමේ එංගලන්ත තරග සංචාරය සඳහා තරග වදිනු ලබන කණ්ඩායම පිළිබඳව අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම වෙනුවෙන් පාකිස්තානු ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිල Youtube නාලිකාව හරහා ප්‍රධාන පුහුණුකරු මිස්බා උල් හක් සෆ්රාස් අහමඩ්ගේ ඉදිරි ඉරණම ගැන පවසා සිටියා. >> බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේපයි පාකිස්තානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු නායක…