ඔලිම්පික් සැමරීමට නව අර්ධ මැරතන් තරගයක්

151
 

මෙම වසරේ පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇති ඔලිම්පික් උළෙලේ අභිමානය සංකේතවත් කිරීම උදෙසා ලබන වසරේ දී (2022) අර්ධ මැරතන් තරගයක් ජපානයේ ටෝකියෝ නුවර දී පැවැත්වීමට ජපන් බලධාරීන් තීරණය කර තිබෙනවා. Celebration Marathon ලෙස හඳුන්වන මෙම අර්ධ මැරතන් තරගය 2019 වසරේ දී අන්තර්ජාතික ඔලිම්පික් කමිටු ප්‍රධානි Thomas Bach විසින් යෝජනා කර තිබූ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මෙම වසරේ පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇති ඔලිම්පික් උළෙලේ අභිමානය සංකේතවත් කිරීම උදෙසා ලබන වසරේ දී (2022) අර්ධ මැරතන් තරගයක් ජපානයේ ටෝකියෝ නුවර දී පැවැත්වීමට ජපන් බලධාරීන් තීරණය කර තිබෙනවා. Celebration Marathon ලෙස හඳුන්වන මෙම අර්ධ මැරතන් තරගය 2019 වසරේ දී අන්තර්ජාතික ඔලිම්පික් කමිටු ප්‍රධානි Thomas Bach විසින් යෝජනා කර තිබූ…