ඩිල්ෂි සහ උෂාන් ආසියාවේ පෙරමුණට

196

නිමා වූ ජාතික මලල ක්‍රීඩා තේරීම් තරගාවලියේ සහ විදේශයන්හි දැක්වූ දස්කම් නිසාවෙන් මෙම වසරේ (මෙතෙක්) ආසියානු මලල ක්‍රීඩා පිටියේ එක් එක් ඉසව්වෙහි හොඳම දස්කම් 10 අතරට පැමිණීමට ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් කිහිප දෙනෙකු සමත්ව ඇත. මෙම මස පැවති ජාතික මලල ක්‍රීඩා තේරීම් තරගාවලියේ දී මීටර් 400 (තත් 53.43) සහ 800…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

නිමා වූ ජාතික මලල ක්‍රීඩා තේරීම් තරගාවලියේ සහ විදේශයන්හි දැක්වූ දස්කම් නිසාවෙන් මෙම වසරේ (මෙතෙක්) ආසියානු මලල ක්‍රීඩා පිටියේ එක් එක් ඉසව්වෙහි හොඳම දස්කම් 10 අතරට පැමිණීමට ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් කිහිප දෙනෙකු සමත්ව ඇත. මෙම මස පැවති ජාතික මලල ක්‍රීඩා තේරීම් තරගාවලියේ දී මීටර් 400 (තත් 53.43) සහ 800…