ඕස්ට්‍රේලියානු නායක Tim Paineගෙන් ලොකු වැරැද්දක්

ඉන්දීය කණ්ඩායමේ ඕස්ට්‍රේලියානු සංචාරය 2020/21

756

ඉන්දියාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර මේ වන විට පැවැත්වෙන තුන්වන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයේ තුන්වන දිනය අතරතුර ඕස්ට්‍රේලියානු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායක Tim Paine ක්‍රීඩකයින් සහ ක්‍රීඩක සහායක පිරිස් සඳහා වන ICC චර්යාධර්ම පද්ධතියේ 2.8 වන වගන්තිය උල්ලංඝනය කරමින් පිටියේ විනිසුරුවරුන්ට අපහාස කර තිබේ.  ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නිහි දී පැවැත්වෙන මෙම තරගයේ දී ඉන්දීය පිතිකරු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඉන්දියාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර මේ වන විට පැවැත්වෙන තුන්වන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයේ තුන්වන දිනය අතරතුර ඕස්ට්‍රේලියානු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායක Tim Paine ක්‍රීඩකයින් සහ ක්‍රීඩක සහායක පිරිස් සඳහා වන ICC චර්යාධර්ම පද්ධතියේ 2.8 වන වගන්තිය උල්ලංඝනය කරමින් පිටියේ විනිසුරුවරුන්ට අපහාස කර තිබේ.  ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නිහි දී පැවැත්වෙන මෙම තරගයේ දී ඉන්දීය පිතිකරු…