වත්මන් රග්බි ඒෂියාඩ් 19න් පහල ශූරයන් වන හොංකොං කණ්ඩායම, ශ්‍රී ලංකා කනිෂ්ඨ රග්බි කණ්ඩායම සෝදාපාළුවට ලක්කරමින් 61-00ක් ලෙස පළමු තරඟය ජයග්‍රහණය කරන්නට සමත් විය. තරඟය මැලේසියාවේ UPM ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත්විණි. ඉදිරියට යාමේ සියළු අවස්ථාවන් වළක්වා ගනු ලැබීමෙන් සහ තරඟ විනය නොමැතිකමින් එකදු ලකුණක් හෝ ලබාගැනීමට නොහැකිව පරාජය වන්නට ශ්‍රී ලංකාවට සිදුවිය.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

වත්මන් රග්බි ඒෂියාඩ් 19න් පහල ශූරයන් වන හොංකොං කණ්ඩායම, ශ්‍රී ලංකා කනිෂ්ඨ රග්බි කණ්ඩායම සෝදාපාළුවට ලක්කරමින් 61-00ක් ලෙස පළමු තරඟය ජයග්‍රහණය කරන්නට සමත් විය. තරඟය මැලේසියාවේ UPM ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත්විණි. ඉදිරියට යාමේ සියළු අවස්ථාවන් වළක්වා ගනු ලැබීමෙන් සහ තරඟ විනය නොමැතිකමින් එකදු ලකුණක් හෝ ලබාගැනීමට නොහැකිව පරාජය වන්නට ශ්‍රී ලංකාවට සිදුවිය.…