එංගලන්ත තරගාවලියේ දී ශ්‍රී ලංකා සංචිතය වෙනස් වෙයි?

එංගලන්ත කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය 2021

259

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දකුණු අප්‍රිකානු සංචාරය සඳහා එක්ව සිටින ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් කිහිපදෙනෙක්ම පළමු ටෙස්ට් තරගයේ දී ආබාධවලට ලක්ව සිටියි. ඒ නිසාවෙන් එංගලන්ත සංචාරයට පෙර සූදානමක් ලෙස තවත් ක්‍රීඩකයින් කිහිප දෙනෙකු සූදානම් කොට තැබීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුව කටයුතු යොදා ඇති බව ThePapare.com වෙත වාර්තා වේ. දකුණු අප්‍රිකානු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දකුණු අප්‍රිකානු සංචාරය සඳහා එක්ව සිටින ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් කිහිපදෙනෙක්ම පළමු ටෙස්ට් තරගයේ දී ආබාධවලට ලක්ව සිටියි. ඒ නිසාවෙන් එංගලන්ත සංචාරයට පෙර සූදානමක් ලෙස තවත් ක්‍රීඩකයින් කිහිප දෙනෙකු සූදානම් කොට තැබීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුව කටයුතු යොදා ඇති බව ThePapare.com වෙත වාර්තා වේ. දකුණු අප්‍රිකානු…