නායකත්වයේ පීඩනය ගැන දිමුත්, De Kock කතා කරයි

867

ශ්‍රී ලංකාව සහ දකුණු අප්‍රිකාව අතර පැවති පළමු ටෙස්ට් තරගය දකුණු අප්‍රිකාවට ජය හිමිකර දෙමින් නිමා වූයේ තවත් එක් දිනක් ඉතිරිව තිබිය දී ය.  ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දකුණු අප්‍රිකානු සංචාරය ආරම්භ කරමින් පසුගිය 26 වැනිදා ආරම්භ වූ ටෙස්ට් තරගාවලිය  කණ්ඩායම් ද්විත්වයටම අතිශයින්ම වැදගත් තරගාවලියක් විය. තරගාවලිය තුල කණ්ඩායම් දෙකෙහිම නායකයින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකාව සහ දකුණු අප්‍රිකාව අතර පැවති පළමු ටෙස්ට් තරගය දකුණු අප්‍රිකාවට ජය හිමිකර දෙමින් නිමා වූයේ තවත් එක් දිනක් ඉතිරිව තිබිය දී ය.  ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දකුණු අප්‍රිකානු සංචාරය ආරම්භ කරමින් පසුගිය 26 වැනිදා ආරම්භ වූ ටෙස්ට් තරගාවලිය  කණ්ඩායම් ද්විත්වයටම අතිශයින්ම වැදගත් තරගාවලියක් විය. තරගාවලිය තුල කණ්ඩායම් දෙකෙහිම නායකයින්…