දකුණු අප්‍රිකාවේ lockdown නිසා තරගාවලියට බාධාවක් නැහැ!

150
(espn)
 

නව කොරෝනා වයිරස ප්‍රභේදය ව්‍යාප්ත වීම නිසා දකුණු අප්‍රිකාව නැවතත් සම්පූර්ණයෙන් වසා දැමීමට එරට බලධාරීන් තීරණය කර තිබුනත් ශ්‍රී ලංකා – දකුණු අප්‍රිකා ටෙස්ට් තරගාවලිය සැලසුම් කළ ලෙසම පැවැත්වෙන බව දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් බලධාරීන් පවසා සිටිනවා.  කොරෝනා වයිරස ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව ඉහළ යෑම නිසා දකුණු අප්‍රිකානු රජය විසින් තුන්වැනි මට්ටමේ වයිරස…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

නව කොරෝනා වයිරස ප්‍රභේදය ව්‍යාප්ත වීම නිසා දකුණු අප්‍රිකාව නැවතත් සම්පූර්ණයෙන් වසා දැමීමට එරට බලධාරීන් තීරණය කර තිබුනත් ශ්‍රී ලංකා – දකුණු අප්‍රිකා ටෙස්ට් තරගාවලිය සැලසුම් කළ ලෙසම පැවැත්වෙන බව දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් බලධාරීන් පවසා සිටිනවා.  කොරෝනා වයිරස ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව ඉහළ යෑම නිසා දකුණු අප්‍රිකානු රජය විසින් තුන්වැනි මට්ටමේ වයිරස…