ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට සුබ දායක ආරංචියක්

191

මීට මාස කිහිපයකට පෙර ක්‍රියාත්මක කළ ලෝක ශ්‍රේණිගත කිරීම් පදනම් කර ගත් නව සුදුසුකම් ලැබීමේ ක්‍රමවේදය අතහැර නැවත පරණ ක්‍රමවේදය යලි ක්‍රියාත්මක කිරීමට IAAF හෙවත් ලෝක මලල ක්‍රීඩා සම්මේලනය තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක  ක්‍රීඩිකාවන්ගේ 2019 ලෝක මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියට සුදුසුකම් ලැබීමේ බලාපොරොත්තු නැවතත් ඉහළ යනු ඇත.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

මීට මාස කිහිපයකට පෙර ක්‍රියාත්මක කළ ලෝක ශ්‍රේණිගත කිරීම් පදනම් කර ගත් නව සුදුසුකම් ලැබීමේ ක්‍රමවේදය අතහැර නැවත පරණ ක්‍රමවේදය යලි ක්‍රියාත්මක කිරීමට IAAF හෙවත් ලෝක මලල ක්‍රීඩා සම්මේලනය තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක  ක්‍රීඩිකාවන්ගේ 2019 ලෝක මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියට සුදුසුකම් ලැබීමේ බලාපොරොත්තු නැවතත් ඉහළ යනු ඇත.…