90 දශකයේ මලල ක්‍රීඩා පිටිය දිග්විජය කළ කෙටිදුර තරුව

247
Sriyantha Disanayake

ශ්‍රී ලාංකික මලල ක්‍රීඩාවේ ස්වර්ණමය යුගය දෙස නැවත හැරී බැලීමේ දී 90 දශකය එහි ඉහළින්ම සටහන් වූ කාලසීමාවකි. එකිනෙකාට නොදෙවෙනි දස්කම් දක්වමින් ආසියානු මලල ක්‍රීඩා පිටියේ ශ්‍රී ලාංකික නාමය ඉහළින්ම සටහන් වූ 90 දශකය මෙරට මලල ක්‍රීඩාවේ සාර්ථකම යුගය ලෙස ද හැදින්විය හැක. එම කාලසීමාවේ දී ඉතා කැපී පෙනෙන දස්කම්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලාංකික මලල ක්‍රීඩාවේ ස්වර්ණමය යුගය දෙස නැවත හැරී බැලීමේ දී 90 දශකය එහි ඉහළින්ම සටහන් වූ කාලසීමාවකි. එකිනෙකාට නොදෙවෙනි දස්කම් දක්වමින් ආසියානු මලල ක්‍රීඩා පිටියේ ශ්‍රී ලාංකික නාමය ඉහළින්ම සටහන් වූ 90 දශකය මෙරට මලල ක්‍රීඩාවේ සාර්ථකම යුගය ලෙස ද හැදින්විය හැක. එම කාලසීමාවේ දී ඉතා කැපී පෙනෙන දස්කම්…