සුවිසල් නම් අතරින් සැඟව ගිය අපේ හෙල්ල විසිකිරීමේ ශූරයා

87
Javelin Thrower Sam Joseph

මෙරට ක්‍රීඩාවන් හා සසඳා බැලීමෙ දී මෙරටට වැඩිම ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණ ප්‍රමාණයක් සහ පදක්කම් ප්‍රමාණයක් දිනා දීමට සමත් වූ ක්‍රීඩාව මලල ක්‍රීඩාවයි. නමුත් මලල ක්‍රීඩාවට මෙරටින් ලැබෙන සහයෝගය ඉතාමත් අසතුටුදායක එකකි. එම නිසාවෙන් දිනෙන් දින ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් දුරස් වන මලල ක්‍රීඩාවේ අතීතයේ දී ඉහළ දස්කම් දැක්වීමට සමත් වූ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් බොහෝමයක් පිළිබඳව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මෙරට ක්‍රීඩාවන් හා සසඳා බැලීමෙ දී මෙරටට වැඩිම ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණ ප්‍රමාණයක් සහ පදක්කම් ප්‍රමාණයක් දිනා දීමට සමත් වූ ක්‍රීඩාව මලල ක්‍රීඩාවයි. නමුත් මලල ක්‍රීඩාවට මෙරටින් ලැබෙන සහයෝගය ඉතාමත් අසතුටුදායක එකකි. එම නිසාවෙන් දිනෙන් දින ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් දුරස් වන මලල ක්‍රීඩාවේ අතීතයේ දී ඉහළ දස්කම් දැක්වීමට සමත් වූ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් බොහෝමයක් පිළිබඳව…