මලල ක්‍රීඩාවේ සුවිශේෂී දස්කම් පෑ ගත් කතුවරයා

66
Lalith Kumara

මෙරට මලල ක්‍රීඩා අතීතයේ ඉහළ දස්කම් පෑමට සමත් වූ නමුත් වර්තමානයේ දී බොහෝ දෙනෙකුගේ මතකයෙන් මැකී ගිය සුවිශේෂී ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් රැසක් මෙරට ක්‍රීඩා ඉතිහාසය පිළිබඳව සොයා බැලීමේ දී දැක ගැනීමට හැකි. සෑම් ජෝසප්, මාෂල් පෙරේරා වැනි අතීතයේ ඉහළ දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් පසු ThePapare.com අපගේ අවධානය යගුලිය සහ කවපෙත්ත විසි කිරීම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මෙරට මලල ක්‍රීඩා අතීතයේ ඉහළ දස්කම් පෑමට සමත් වූ නමුත් වර්තමානයේ දී බොහෝ දෙනෙකුගේ මතකයෙන් මැකී ගිය සුවිශේෂී ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් රැසක් මෙරට ක්‍රීඩා ඉතිහාසය පිළිබඳව සොයා බැලීමේ දී දැක ගැනීමට හැකි. සෑම් ජෝසප්, මාෂල් පෙරේරා වැනි අතීතයේ ඉහළ දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් පසු ThePapare.com අපගේ අවධානය යගුලිය සහ කවපෙත්ත විසි කිරීම…