චෝදනාවන්ට හැකියාවෙන් පිළිතුරු දුන් කෙටිදුර ශූරයා

109

මෙරට කෙටිදුර ධාවනයේ නව යුගයක් ආරම්භ කළ ශෙහාන් අඹේපිටියගෙන් පසුව මෙරට කෙටිදුර ධාවන පිටියේ ආධිපත්‍ය එලෙසම රඳවා ගනිමින් දේශීය මලල ක්‍රීඩා පිටියේ මෙන්ම දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා පිටියේ ද සිය නාමය ඉහළින්ම සටහන් කිරීමට සමත් වූ ඔහු නමින් හිමාෂ ඒෂාන්. 1995 වසරේ දී මෙරට ජාතික ක්‍රීඩාවන්ට අමිල සේවයක් ඉටු කළ ක්‍රීඩක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මෙරට කෙටිදුර ධාවනයේ නව යුගයක් ආරම්භ කළ ශෙහාන් අඹේපිටියගෙන් පසුව මෙරට කෙටිදුර ධාවන පිටියේ ආධිපත්‍ය එලෙසම රඳවා ගනිමින් දේශීය මලල ක්‍රීඩා පිටියේ මෙන්ම දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා පිටියේ ද සිය නාමය ඉහළින්ම සටහන් කිරීමට සමත් වූ ඔහු නමින් හිමාෂ ඒෂාන්. 1995 වසරේ දී මෙරට ජාතික ක්‍රීඩාවන්ට අමිල සේවයක් ඉටු කළ ක්‍රීඩක…