27 වසරක ජාතික වාර්තාවකට හිමිකම් කී ප්‍රවීණයා

72
Sri Lankan Former Athlete
Image Courtesy: Saman Kumara Gunawardane Facebook

ශ්‍රී ලාංකීය මලල ක්‍රීඩාවට අතීතයේ අමිල සේවාවක් ඉටු කළ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් පිළිබඳව තොරතුරු දැනගැනීමට වර්තමාන පරපුර වෙත ඉඩ ලැබෙන්නේ ඉතාම කලාතුරකිනි.  එම ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව තොරතුරු කිසිදු ග්‍රන්ථයක හෝ සඳහන් වෙන අවස්ථා ඉතාමත් අඩු බැවින් සහ ඔවුන්ගේ දස්කම් දුටු පිරිස වර්තමානයේ දී සොයා ගැනීමට අපහසු නිසාවෙන් කාලයත් සමඟින් ඔවුන්ගේ නාමයන් මෙරට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලාංකීය මලල ක්‍රීඩාවට අතීතයේ අමිල සේවාවක් ඉටු කළ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් පිළිබඳව තොරතුරු දැනගැනීමට වර්තමාන පරපුර වෙත ඉඩ ලැබෙන්නේ ඉතාම කලාතුරකිනි.  එම ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව තොරතුරු කිසිදු ග්‍රන්ථයක හෝ සඳහන් වෙන අවස්ථා ඉතාමත් අඩු බැවින් සහ ඔවුන්ගේ දස්කම් දුටු පිරිස වර්තමානයේ දී සොයා ගැනීමට අපහසු නිසාවෙන් කාලයත් සමඟින් ඔවුන්ගේ නාමයන් මෙරට…