පාසල් රග්බි ඇතුළු සියල්ල අවලංගු කරයි

1056

රට තුළ නැවතත් උද්ගතව ඇති කොරෝන වසංගත ව්‍යාප්තිය නිසාවෙන් පාසල් ක්‍රීඩා පිටියේ මෙම වසරේ (2020) පැවැත්වීමට තිබූ සියලූම ක්‍රීඩා තරග හා එයට සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරකම් සම්පූර්ණයෙන්ම නවතා දැමීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ බලධාරීන් විසින් අදාළ සෞඛ්‍ය අංශ සමඟ සිදු කළ සාකච්ඡාවලින් අනතුරුව මෙම තීරණයට එළඹි බව ක්‍රීඩා හා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

රට තුළ නැවතත් උද්ගතව ඇති කොරෝන වසංගත ව්‍යාප්තිය නිසාවෙන් පාසල් ක්‍රීඩා පිටියේ මෙම වසරේ (2020) පැවැත්වීමට තිබූ සියලූම ක්‍රීඩා තරග හා එයට සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරකම් සම්පූර්ණයෙන්ම නවතා දැමීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ බලධාරීන් විසින් අදාළ සෞඛ්‍ය අංශ සමඟ සිදු කළ සාකච්ඡාවලින් අනතුරුව මෙම තීරණයට එළඹි බව ක්‍රීඩා හා…