2018 ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලට ශ්‍රී ලංකාවේ සූදානම කෙසේ ද?

459

ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 185 දෙනෙකුගෙන් යුතු සංචිතයක් 18 වන ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ. තරගාවලිය එළඹෙන අගෝස්තු 18 වැනිදා සිට සැප්තැම්බර් 3 වැනිදා දක්වා ඉන්දුනීසියාවේ ජකර්තා හා පලේම්බාන්ග් (Palembang) හිදී රටවල් 45ක සහභාගිත්වයෙන් ක්‍රීඩා ඉසව් 40ක් යටතේ පැවැත්වීමට නියමිතයි. පැරා තරගාවලියේ වැඩි දස්කම් වෙල්ලස්සට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 185 දෙනෙකුගෙන් යුතු සංචිතයක් 18 වන ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ. තරගාවලිය එළඹෙන අගෝස්තු 18 වැනිදා සිට සැප්තැම්බර් 3 වැනිදා දක්වා ඉන්දුනීසියාවේ ජකර්තා හා පලේම්බාන්ග් (Palembang) හිදී රටවල් 45ක සහභාගිත්වයෙන් ක්‍රීඩා ඉසව් 40ක් යටතේ පැවැත්වීමට නියමිතයි. පැරා තරගාවලියේ වැඩි දස්කම් වෙල්ලස්සට…