යොවුන් තේරීම් තරගවලින් 2019 වසරේ මලල ක්‍රීඩා ඇරඹෙයි

187

ආසියානු යොවුන් (18න් පහළ) මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් තෝරා ගැනීමේ අරමුණින් එළඹෙන ජනවාරි 19 වැනිදා තේරීම් තරගාවලියක් කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී ආරම්භ වීමට නියමිතයි. ගෙවී විය වසරේ ට්‍රැක් එකේ සිදුවුනු දෑ මෙම තේරීම් තරගාවලිය එළඹෙන පෙබරවාරි මාසයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණු නමුත් වසරේ පළමු තේරීම් තරගාවලිය වන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ආසියානු යොවුන් (18න් පහළ) මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් තෝරා ගැනීමේ අරමුණින් එළඹෙන ජනවාරි 19 වැනිදා තේරීම් තරගාවලියක් කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී ආරම්භ වීමට නියමිතයි. ගෙවී විය වසරේ ට්‍රැක් එකේ සිදුවුනු දෑ මෙම තේරීම් තරගාවලිය එළඹෙන පෙබරවාරි මාසයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණු නමුත් වසරේ පළමු තේරීම් තරගාවලිය වන…