ගෙවුණු දවස මාර්තු 16 – පාසල් රග්බි සහ ක්‍රිකට් පිටිය උණුසුම් වූ දිනයක්

891

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව වන “ගෙවුණු දවස”.     රග්බි     ගොපල්ලව පළිහ විද්‍යාර්ථයට විලියම් ගොපල්ලව අනුස්මරණ පළිහ වෙනුවෙන්  කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයත්, මහනුවර විද්‍යාර්ථ විද්‍යාලයත් ඊයේ (16) කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩා පිටියේ දී තරග…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව වන “ගෙවුණු දවස”.     රග්බි     ගොපල්ලව පළිහ විද්‍යාර්ථයට විලියම් ගොපල්ලව අනුස්මරණ පළිහ වෙනුවෙන්  කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයත්, මහනුවර විද්‍යාර්ථ විද්‍යාලයත් ඊයේ (16) කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩා පිටියේ දී තරග…